Strona główna Aktualności Wbijanie ścianki szczelnej – jaki zabezpieczyć wykop?

Wbijanie ścianki szczelnej – jaki zabezpieczyć wykop?

przez Tomasz

Jaki zabezpieczyć wykop? Czy wykop każdego rodzaju należy odpowiednio zabezpieczyć? Zdecydowanie tak – brak pewnej ochrony jest bezpośrednim zagrożeniem dla konstrukcji wznoszonego budynku, a także dla pracujących robotników.

Wbijanie ścianki szczelnej – niezawodna technika zabezpieczenia wykopu

Wbijanie ścianki szczelnej wykonuje się w celu skutecznego zabezpieczenia wykopu tak, aby zapewnić solidną ochronę na terenie prowadzonych prac ziemnych. Zastosowanie takiego rozwiązania eliminuje ryzyko osunięcia się warstw gleby, a także ma na celu odizolowanie uwodnionych gruntów od dopływu wód.

Zabezpieczenie wykopu można przeprowadzić poprzez użycie wielu rozmaitych technik i środków, do których także zalicza się wbijanie ścianki szczelnej. Budowy, odbywają się na gruntach przejawiających różne właściwości – często mamy do czynienia z wysokim uwodnieniem terenu. W takiej sytuacji teren prac należy chronić nie tylko przed osunięciem powierzchni ziemi, ale także przed przedostaniem się wody na obszar wykopu.

Wysoki poziom wód gruntowych wymaga innego podejścia, a trwałość i odporność ścianek szczelnych, pozwala na spełnienie tych odmiennych wymagań. Wnoszenie budynku na terenie podmokłym, wodno-błotnym, bądź zalewowym jest znacznie trudniejsze i czasochłonne. W takiej sytuacji wbijanie ścianek szczelnych umożliwia pracownikom wykonywanie zleconych prac w bezpiecznych warunkach, co ostatecznie także skraca czas budowy.   

Wbijanie ścianki szczelnej – jak odbywa się ten proces?

Jaki zabezpieczyć wykop? Przebieg wbijania ścianek szczelnych zależny jest od jakości i specyfiki wykorzystywanego w tym celu sprzętu. Ważne jest, aby użytkować maszyny wyciszające podczas pracy wibracje. Takie rozwiązanie umożliwia sprawne przeprowadzanie prac ziemnych w pobliżu zurbanizowanych terenów mieszkalnych, zlokalizowanych w centrum miast i infrastruktury usługowo-handlowej.

Montaż ścianek szczelnych może być wspomagany przez palownice oraz wciskarki hydrauliczne do grodzic stalowych. Użycie tych sprzętów gwarantuje  niezawodną trwałość i wytrzymałość konstrukcji, a także jej równomierne rozmieszczenie.

Ponadto taki wybór skutecznie niweluje wibracje oraz związane z nimi drgania i hałas. Metoda wbijania ścianki szczelnej powinna być dostosowana do warunków technicznych i indywidualnych potrzeb danego wykopu. Ścianka szczelna realnie wzmacnia formę i ogólną konstrukcję wykopu. 

Inne ciekawe wpisy

Zostaw komentarz

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową: info@odpowiedzinapytania.pl