Nazwy PVC, PWC, czy też PCV odnoszą się do tego samego tworzywa sztucznego, jakim jest polichlorek winylu. Jest to jedno z najpopularniejszych tworzyw wykorzystywanych w budownictwie i nie tylko. Słynne są m.in. okna wykonane z PVC.

O ile międzynarodowa nazwa PVC jest skrótem od angielskiego polyvinyl chloride, a nazwa PCW od polskiego polichlorek winylu, to popularnie używany skrót PCV jest niepoprawny pod względem językowym i logicznym. Prawdopodobnie powstał on i upowszechnił się pod wpływem pomyłki. Jest jednak używany tak często, że nie jest dużym błędem użycie go w mowie potocznej.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *