Co to jest synkretyzm gatunkowy?

W literaturze synkretyzmem gatunkowym nazywamy połączenie elementów charakterystycznych dla kilku gatunków literackich w ramach jednego utworu. W epoce romantyzmu synkretyzm gatunkowy był rodzajem walki z…

Co to jest deklinacja?

Nazwa deklinacja wywodzi się od łacińskiego słowa declinare, tłumaczonego jako odmieniać. Deklinacją określamy odmianę wyrazu przez przypadki oraz liczby. Proces występuje w językach fleksyjnych, a…

Czy pierogi to polskie danie?

Czy pierogi to polskie danie?

Przyjęło się uważać pierogi za najbardziej polskie danie. Czasem uznaje się, że kraje na Wschód od Polski – Litwa, Białoruś, Ukraina i Rosja – znajdują…

Jakie produkty zawierają żelazo?

Żelazo jest jednym z najważniejszych mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Często ciało sygnalizuje, gdy poziom żelaza jest zbyt niski. Jeżeli czujesz ciągłe zmęczenie, masz…

Kiedy powstała Biblia?

Kiedy powstała Biblia?

Aby odpowiedzieć na pytanie: kiedy powstała Biblia należy najpierw powiedzieć, że Biblia to zbiór pism powstałych w bardzo różnych czasach. Autorzy Starego i Nowego Testamentu…

Jakie ptaki składają niebieskie jaja?

Najczęściej ptasie jaja przybierają odcienie bieli, beżu czy szarości, jednak w naturze zdarzają się także odstępstwa od tej zasady. Niektóre gatunki ptaków składają niebieskie jaja.…

Ile świec ma menora?

Ile ramion ma menora?

Menora to jeden z najstarszych symboli religijnych używanych nieprzerwanie po dziś dzień. Opis wykonania tego żydowskiego świecznika znajduje się już w biblijnej Księdze Wyjścia datowanej…

Jakie motyle witają wiosnę?

Motyle są pięknymi owadami, które bywają nazywane zwiastunami wiosny. Pierwsze okazy pojawiają się już na przełomie marca i kwietnia. Za to nawet w lutym można…

Kim jest metrampaż?

Nazwa metrampaż wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie słowo mittere tłumaczy się jako kłaść, wprawić. Od tego słowa pochodzi francuskie mettre, a w konsekwencji także…

Loading Image