Strona główna SztukaLiteratura Na jakie pytania odpowiada przysłówek?

Na jakie pytania odpowiada przysłówek?

przez Tomasz

Na jakie pytania odpowiada przysłówek? Przysłówek jest nieodmienną częścią mowy, która najczęściej określa czynność, cechę albo stan. W zdaniu przysłówek przeważnie pełni funkcję okolicznika albo orzecznika. Termin przysłówek stanowi bezpośrednie tłumaczenie z łaciny, gdzie adverbium oznacza przy słowie. Jeszcze kilka wieków temu w polskiej gramatyce terminem słowo nazywano czasownik, a więc przysłówek uważano za wyraz sąsiadujący bezpośrednio z czasownikiem np. pisać prędko. Jednak przysłówek może występować także w połączeniu z przymiotnikiem (np. wyjątkowo mądry) oraz z innym przysłówkiem (np. bardzo ładnie).

Przysłówki nie odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje, jednak część przysłówków podlega stopniowaniu. Przysłówki odprzymiotnikowe najczęściej odmienia się w ten sam sposób, jak przymiotniki, od których pochodzą. Przysłówki mogą podlegać stopniowaniu prostemu (np. bardzo, bardziej, najbardziej), stopniowaniu nieregularnemu (np. dobrze, lepiej, najlepiej), a także stopniowaniu opisowemu (np. sympatycznie, bardziej sympatycznie, najbardziej sympatycznie). Zdarzają się też przysłówki niestopniowalne (np. zawsze). 

Przysłówek odpowiada na pytania: jak? gdzie? kiedy?

Konkretne rodzaje przysłówków wyróżnia się na podstawie kryterium pochodzenia, pełnionej funkcji oraz ze względu na znaczenie.

Pochodzenie:

  • pierwotne – np. nagle, wczoraj, 
  • pochodne – utworzone od przymiotników i rzeczowników np. dobrze.

Pełnione funkcje:

  • jakościowe – określające właściwości stanów, czynności oraz procesów np. śpiewać głośno,
  • okolicznościowe – nazywające czas, miejsce lub okoliczności np. dzisiaj, blisko.

Znaczenie:

  • sposobu – np. pięknie,
  • miejsca – np. nigdzie,
  • czasu – np. jutro.

Inne ciekawe wpisy

Zostaw komentarz

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową: info@odpowiedzinapytania.pl