Strona główna Aktualności Kto założył Kościół Katolicki?

Kto założył Kościół Katolicki?

przez Tomasz

Zastanawiając się nad tym, kto założył Kościół Katolicki, można oczekiwać jasnej i konkretnej odpowiedzi. W rzeczywistości, to zagadnienie jest jednak bardziej skomplikowane i wymaga uwzględnienia wielu aspektów. Nie bez powodu Kościół Katolicki jest jednym z największych nurtów chrześcijaństwa, skupiającym na całym świecie setki milionów wiernych, co sprawia, że jest największą organizacją tego typu.

Powołanie Kościoła przez Jezusa Chrystusa

Według Nowego Testamentu, Kościół założył Jezus Chrystus. Wypowiedziane przez niego słowa do św. Piotra apostoła: „Ty jesteś Piotr [czyli Opoka] i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18) są uznawane za symboliczne przekazanie zadania założenia Kościoła. Ta deklaracja zobrazowuje rolę, jaką św. Piotr miał odgrywać jako lider całej wspólnoty, będąc niejako zalążkiem przyszłego Kościoła Powszechnego.

Na początku swojego istnienia, Kościół składał się z wielu mniejszych stronnictw, czyli gmin chrześcijańskich, które mimo różnic, przynależały do jednej wspólnoty. Początki Kościoła Katolickiego, o którym mowa już w I wieku n.e. w listach Ignacego z Antiochii, można zatem upatrywać w działalności tych gmin.

Wspólnota i jedność Kościoła

W II wieku n.e., w dokumentach historycznych pojawia się już określenie jednego, powszechnego Kościoła. W miarę upływu czasu, gminy katolickie umacniały swoje więzi, współpracując ze sobą i uczestnicząc w spotkaniach ich liderów, zwanych później soborami powszechnymi.

W tym kontekście, Kościół nie jest tylko formalną grupą wyznaniową, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi wierzących, którzy pragną żyć według nauk Chrystusa, przyjmując go do swoich serc. Instytucja Kościelna jest tu jedynie narzędziem, pomagającym zorganizować i zjednoczyć te starania.

Podążając za tym tropem, można wręcz stwierdzić, że idea Kościoła jako jedności i wspólnoty nastała razem z pojawieniem się pierwszych ludzi na ziemi. To oni mieli za zadanie rozszerzać dzieło Pańskie na całym świecie. W tym sensie, założycielem Kościoła jest sam Bóg, który natchnął ludzi do wiary i posłania jego Syna na ziemię.

Kończąc ten krótki artykuł, można powiedzieć, że pytanie „kto założył Kościół Katolicki?” ma złożoną odpowiedź. Założycielem jest zarówno Jezus Chrystus, jak i św. Piotr, ale również wspólnota wiernych, która na przestrzeni wieków kontynuuje misję zapoczątkowaną przez nich. A ostatecznie, to sam Bóg, jako Stwórca wszystkiego, jest twórcą całego Kościoła.

Inne ciekawe wpisy

Zostaw komentarz

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową: info@odpowiedzinapytania.pl