Strona główna Aktualności ​Kiedy konkurencja idzie za daleko: Skutki naruszenia prawa do marki.

​Kiedy konkurencja idzie za daleko: Skutki naruszenia prawa do marki.

przez Tomasz

Przez lata przedsiębiorcy wkładają wiele czasu, energii i środków finansowych w budowanie swojej marki. Każdy produkt, każdy spot reklamowy i każde interakcje z klientem przyczyniają się do kreowania renomy i wartości danej marki. Dlatego znak towarowy nie jest jedynie sposobem na identyfikację firmy na rynku, ale staje się symbolem zaangażowania, kreatywności i innowacyjności danej firmy.

​Ochrona marki – kluczowy element strategii firmy

W miarę zdobywania uznania i budowania lojalności wśród klientów, znak towarowy firmy zyskuje na wartości, co może przyciągnąć uwagę konkurentów. Naruszenia takie jak podróbki, wprowadzające w błąd reklamy czy nieautoryzowane korzystanie ze znaku, mogą nie tylko negatywnie wpłynąć na wyniki sprzedażowe, ale również podważyć nabyte zaufanie do marki. W tych okolicznościach zastrzeżenie nazwy firmy w Urzędzie Patentowym staje się absolutnym priorytetem dla każdego przedsiębiorcy. Zobacz ile to kosztuje: https://znakitowarowe-blog.pl/zastrzezenie-nazwy-firmy-ile-kosztuje/

​Skuteczna ochrona znaku towarowego – jak to robić?

Ochrona znaku towarowego nie kończy się na chwili jego rejestracji. Istotne jest ciągłe śledzenie rynku, by wyłapywać potencjalne naruszenia i aktywnie bronić swoich praw. Właściciele znaków towarowych muszą być nie tylko czujni, ale też gotowi do podjęcia stanowczych kroków wobec wszelkich zagrożeń dla ich marki. Kluczem jest zrozumienie, że prewencja i reakcja to dwa filary skutecznej ochrony tożsamości firmy na rynku.

​Kiedy mówimy o naruszeniu znaku towarowego?

Naruszenie znaku towarowego to jedno z kluczowych zagadnień w obszarze prawa własności intelektualnej. Aby skutecznie ochronić swoją markę przed potencjalnymi zagrożeniami, właściciele znaków towarowych muszą dobrze zrozumieć, czym dokładnie jest naruszenie oraz jakie są jego konsekwencje.

Naruszenie znaku towarowego ma miejsce, gdy osoba trzecia lub firma bez uprawnienia wykorzystuje znak, który jest identyczny lub na tyle podobny do zarejestrowanego znaku towarowego, że może wprowadzić konsumenta w błąd co do pochodzenia produktu czy usługi. Kluczowym elementem takiego naruszenia jest potencjał wprowadzenia w błąd. Chodzi tu przede wszystkim o to, aby konsument, widząc dany znak, mógł mylnie przypisać produkt lub usługę firmie, która jest właścicielem zarejestrowanego znaku towarowego.

W praktyce oznacza to, że nie każde użycie znaku podobnego do innego jest naruszeniem. Naruszenie ma miejsce wtedy, gdy istnieje rzeczywiste ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd. Często analiza takiego ryzyka wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak kontekst używania znaku, grupa docelowa czy charakterystyka rynku.

​Konsekwencje naruszenia znaku towarowego

Naruszenie znaku towarowego jest poważnym przestępstwem, które może mieć ogromny wpływ zarówno na naruszającego, jak i na właściciela znaku. Poniżej poznasz różnorodne konsekwencje, z jakimi może się spotkać podmiot naruszający prawa do znaku towarowego oraz możliwe ścieżki prawne, które można podjąć w obronie tych praw.

​Konsekwencje dla naruszającego

Osoby, które dopuściły się naruszenia praw znaku towarowego – niezależnie, czy uczyniły to świadomie, czy przypadkowo – mogą zetknąć się z wieloma negatywnymi konsekwencjami, w tym:

 1. Usunięcie ofert z platform handlowych – Platformy takie jak Allegro, Amazon czy eBay mają procedury umożliwiające usuwanie ofert naruszających prawa do znaku towarowego, które wdrażają po otrzymaniu zgłoszenia od właściciela praw.
 2. Blokada kont w mediach społecznościowych – Duże platformy mediów społecznościowych takie jak YouTube, Facebook czy Instagram także podejmują działania w przypadku naruszeń, blokując konta odpowiedzialne za te naruszenia.
 3. Utrata domeny internetowej – Właściciel znaku towarowego może zainicjować postępowanie przeciwko właścicielowi domeny internetowej, która narusza jego prawa, co może skutkować przejęciem lub anulowaniem domeny.
 4. Interwencja komornika – Właściciel znaku towarowego może zwrócić się do komornika o zajęcie towaru będącego przedmiotem naruszenia, nawet przed rozpoczęciem postępowania sądowego, aby zapobiec dalszym naruszeniom.

​Roszczenia z tytułu naruszenia znaku towarowego

Właściciele znaków towarowych nie stoją wobec naruszeń bezbronni. Mają do dyspozycji różnorodne ścieżki prawne, które mogą pomóc w obronie ich praw, włączając:

 1. Roszczenie o zaniechanie – Właściciel może żądać zaniechania dalszych naruszeń, co często jest pierwszym krokiem w obronie znaku towarowego.
 2. Roszczenie o naprawienie szkody – W ramach tego roszczenia, właściciel może domagać się odszkodowania za straty, które poniósł z powodu naruszenia.
 3. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści – Ten typ roszczenia pozwala właścicielowi znaku na żądanie zwrotu korzyści, które naruszający uzyskał w wyniku naruszenia.
 4. Roszczenie prewencyjne – To roszczenie pozwala właścicielowi znaku zwrócić się do sądu o wydanie zakazu dalszych naruszeń, co ma na celu zapobieganie przyszłym naruszeniom.

Konsekwencje naruszenia znaku towarowego mogą być surowe i daleko idące, zarówno dla naruszającego, jak i dla właściciela znaku. Dlatego tak ważne jest, aby przedsiębiorcy byli świadomi swoich praw i odpowiedzialności oraz korzystali z różnych środków prawnych dostępnych do ochrony swoich znaków towarowych.

​Kiedy warto skorzystać z pomocy rzecznika patentowego?

Rzecznik patentowy, dzięki swojemu specjalistycznemu wykształceniu i praktyce, posiada niezbędną wiedzę i narzędzia, by skutecznie chronić znak towarowy przed naruszeniami.  Ale kiedy dokładnie warto skorzystać z jego usług?

 1. Przed rejestracją znaku towarowego: Zanim zdecydujesz się na rejestrację znaku, warto skonsultować się z rzecznikiem patentowym, aby upewnić się, że wybrany znak jest unikalny i nie narusza praw innych podmiotów.
 2. Kiedy podejrzewasz naruszenie: Jeżeli zauważysz, że ktoś inny używa znaku towarowego myląco podobnego do Twojego, niezwłocznie zwróć się do rzecznika. Ekspert oceni sytuację i doradzi, jakie kroki należy podjąć.
 3. W przypadku otrzymania wezwania do zaprzestania: Jeśli otrzymałeś wezwanie do zaprzestania korzystania z określonego znaku towarowego od innego podmiotu, rzecznik patentowy pomoże ocenić, czy roszczenia są uzasadnione.
 4. W trakcie negocjacji licencyjnych: Jeśli zamierzasz licencjonować swój znak towarowy lub nabyć licencję na korzystanie z cudzego znaku, rzecznik patentowy będzie nieocenionym doradcą w procesie negocjacji.
 5. Przy rozszerzeniu ochrony znaku na inne rynki: Ekspansja na rynki zagraniczne może wiązać się z ryzykiem naruszenia czy konfliktu z lokalnymi znakami. W takim przypadku rzecznik pomoże w analizie sytuacji i ewentualnej rejestracji znaku na nowych rynkach.
 6. W trakcie postępowań sądowych: Jeśli dojdzie do procesu sądowego związanego z naruszeniem znaku towarowego, rzecznik patentowy będzie kluczową postacią w przygotowywaniu dokumentów, dowodów oraz w reprezentacji przed sądem.

​Podsumowanie

Naruszenie znaku towarowego jest poważnym przestępstwem, które może mieć daleko idące konsekwencje zarówno dla osoby naruszającej, jak i dla właściciela marki. Dlatego też ważne jest, aby przedsiębiorcy byli świadomi swoich praw i odpowiedzialności w zakresie znaków towarowych. Ochrona znaku towarowego jest nie tylko o korzystaniu z niego w biznesie, ale także o zapewnieniu, że inni nie korzystają z niego w sposób nieuczciwy lub wprowadzający w błąd.

Inne ciekawe wpisy

Zostaw komentarz

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową: info@odpowiedzinapytania.pl