Kiedy powstała Biblia?

Kiedy powstała Biblia?

Aby odpowiedzieć na pytanie: kiedy powstała Biblia należy najpierw powiedzieć, że Biblia to zbiór pism powstałych w bardzo różnych czasach. Autorzy Starego i Nowego Testamentu…

Ile świec ma menora?

Ile ramion ma menora?

Menora to jeden z najstarszych symboli religijnych używanych nieprzerwanie po dziś dzień. Opis wykonania tego żydowskiego świecznika znajduje się już w biblijnej Księdze Wyjścia datowanej…

Czy w Wielki Piątek można pić alkohol?

Czy w Wielki Piątek można pić alkohol?

Wielki Piątek jest dniem zadumy nad śmiercią Jezusa Chrystusa na krzyżu. W ten dzień katolików obowiązuje post ścisły, ilościowy i jakościowy. Można spożyć maksymalnie trzy…

Czym jest Triduum Paschalne?

Słowo triduum oznacza z łaciny trzy dni. Jest to najważniejszy okres w roku liturgicznym Kościoła rzymskokatolickiego oraz starokatolickiego. Założeniem triduum jest refleksja nad misterium paschalnym,…

Jacy byli bogowie Słowian?

W jakich bogów wierzyli Słowianie?

Jednym z najważniejszych bogów słowiańskich był Perun. Był to bóg piorunów (słowo to pochodzi właśnie od imienia Peruna, a nie na odwrót), podobny nordyckiemu Thorowi…

Ile trwa adwent?

Ile trwa adwent?

Adwent to okres w kościele chrześcijańskim poprzedzający Święta Bożego Narodzenia. Adwent trwa przez około cztery tygodnie. Rozpoczyna się od czwartej z kolei niedzieli, która poprzedza…

10 przykazań bożych

Jak brzmi 10 przykazań bożych

Według Biblii 10 przykazań bożych zwanych również „dekalogiem” zostało przekazanych Mojżeszowi przez Boga Jahwe w trakcie objawienia na górze Synaj. Dziesięć przykazań zostało wyrytych na…