Jak obliczyć cenę netto z ceny brutto produktu?

Jak obliczyć cenę netto z ceny brutto?

W praktycznie wszystkich sklepach detalicznych spotykamy się z podanymi cenami brutto za wszelkie produkty. Cena brutto w Polsce to cena, która zawiera w sobie 23% podatek VAT. Jak obliczyć cenę bez VAT, czyli netto? Wystarczy, że cenę brutto podzielimy przez wartość 1,23. Przykładowo, mając produkt, którego cena brutto wynosi 999 zł to po podzieleniu jej…