Która litera jest najpopularniejsza w języku angielskim

Jaka litera występuje najczęściej w języku angielskim?

Która litera w języku angielskim występuje najczęściej? Proszę napisać kilka zdań o czymkolwiek w języku angielskim a następnie sprawdzić ile razy wystąpiły w nich poszczególne litery. Największe szanse na wygraną ma litera „e”. Wg. Lexico (Oxford Dictionaries) właśnie litera „e” jest najpopularniejszą literą w języku angielskim. Występuje ona w ponad 11% słów. Drugą najpopularniejszą literą…