Dekada ile to lat

Dekada – ile to lat?

Jedna dekada, ile to lat? Pytanie to pada bardzo często w książkach historycznych a także w różnego rodzaju teleturniejach i quizach. Przejdźmy zatem do wyjaśnienia.…

Kto odkrył Australię?

Kto odkrył Australię?

Za odkrywcę Australii powszechnie uważany jest słynny brytyjski podróżnik James Cook, jednak nie jest to prawda. Rzeczywiście Cook przyczynił się do znacznego upowszechnienia się wiedzy…

Jaka była pierwsza plaga egipska? Co to są plagi egipskie?

Jaka była pierwsza plaga egipska?

Dziesięć plag egipskich to wydarzenie znane z Biblii, ze Starego Testamentu. Zostało ono opisane w Księdze Wyjścia. Plagi zostały sprowadzone na Egipt przez Boga Jahwe,…

Czy lwy żyły w Europie, Azji, Afryce Północnej?

Czy lwy żyły w Europie?

W prehistorii lew jaskiniowy (panthera leo spelea) był gatunkiem rozpowszechnionym na terenie całej Europy, w tym na terenach dzisiejszej Polski. Ten największy kot, jaki kiedykolwiek…

Kto odkrył drogę morską do Indii?

Kto odkrył drogę morską do Indii?

Drogę morską do Indii odkryli Portugalczycy w końcówce XV wieku. Było to następstwo wypraw, które organizowano wzdłuż zachodniego wybrzeża Afryki począwszy od początku tego wieku.…

Kogo nazywany Żelazną Damą?

Kogo nazywano Żelazną Damą?

Kogo nazywano Żelazną Damą i z jakiego powodu? Informacje na ten temat sprawdziliśmy w różnych historycznych źródłach i poniżej publikujemy odpowiedź. Przydomek ten przylgnął do…

Co to jest łan?

Co to jest łan? Ile to metrów kwadratowych?

Łan to dawna jednostka miary stosowana w średniowieczu. Odpowiadał on jednemu gospodarstwu rolnemu średniej wielkości. Nazwa wywodzi się z języka niemieckiego: Lehen, Lehn oznaczającego lenno,…