Co oznaczają kółka olimpijskie?

Co oznaczają kółka olimpijskie?

Symbolem olimpiady jest 5 kół w różnych kolorach – czerwonym, żółtym, zielonym, czarnym i niebieskim. Co oznacza ten symbol i kolorowe koła olimpijskie? Złączone ze sobą koła olimpijskie symbolizują różnorodność i jedność ludzi z całego świata. Każde koło oznacza inny kontynent: Koło niebieskie – Europę. Koło żółte – Azję. Koło czarne- Afrykę. Koło zielone –…

Flaga Niemiec co oznaczają kolory?

Co oznaczają kolory na fladze Niemiec?

Flaga Niemiec zawiera trzy poziome, równoległe pasy o równej wysokości. Kolory flagi Niemiec to czarny, czerwony i żółty (złoty). Co oznaczają poszczególne kolory? Barwy flagi nawiązują kolorystyką do mundurów formacji antynapoleońskich sformowanych w roku 1813. Kolory, czarny, oraz żółty (złoty) nawiązują symboliką do barw heraldycznych Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Kolor czerwony nawiązuje do dynastii niemieckich władców…

Co oznaczają kolory na fladze Francji?

Co oznaczają kolory na fladze Francji?

Flaga Francji składa się z trzech równych, pionowych pasów. Pierwszy od strony lewej jest kolor niebieski, następnie biały i czerwony. Kolor biały nawiązuje swoją symboliką do historycznej flagi królewskiej, która była w kolorze białym. Kolory niebieski i czerwony są tradycyjnymi kolorami stolicy Francji, czyli Paryża. Flaga Paryża zawiera dwa równe, pionowe pasy w kolorach właśnie,…

Co oznaczają kolory na fladze Polski?

Co oznaczają kolory na fladze Polski?

Flaga Polski składa się z dwóch równych, poziomych i równoległych pasów. Górna połowa flagi jest w kolorze białym, dolna w kolorze czerwonym. Kolory nawiązują do polskiego godła, które przedstawia białego orła na czerwonej tarczy. Na fladze, kolor biały nawiązuje do białego orła a kolor czerwony do czerwonej tarczy na której jest on umieszczony w godle.…