Strona główna Biznes Kapitalizacja odsetek w lokacie — na czym polega?

Kapitalizacja odsetek w lokacie — na czym polega?

przez Tomasz

Lokaty pozwalają pomnażać zgromadzone oszczędności o wypracowane odsetki. Wszystko za sprawą tzw. kapitalizacji odsetek. Dowiedz się, na czym polega ten proces i w jaki sposób może wpłynąć na zwiększenie zysków. Gwarancja zysków to jedna z korzyści przemawiająca za wyborem lokaty bankowej. Osoba wpłacająca środki może mieć pewność, że kapitał zostanie powiększony o należne odsetki – zgodnie z obowiązującym oprocentowaniem. To, jak duże będą zyski zależy jednak nie tylko od oprocentowania, ale również od częstotliwości procesu kapitalizacji odsetek.

Jak działa kapitalizacja odsetek na lokacie?


Istotą kapitalizacji jest dopisywanie przez bank odsetek do ulokowanego kapitału. Przekłada się to na zwiększenie zdeponowanej kwoty o zyski – zgodnie z obowiązującą wartością oprocentowania (zawsze podawanego w skali roku).

Im częściej dochodzi do kapitalizacji, tym wyższa jest finalna kwota do wypłaty. Ma to związek z tzw. mechanizmem procentu składanego. Wypracowane odsetki doliczane są do kapitału, w efekcie czego zwiększa się kwota bazowa. I to właśnie od jej wysokości naliczane są odsetki w kolejnym cyklu.

Jakie są typy kapitalizacji odsetek?


Czy wiesz, że wyróżnia się kilka rodzajów kapitalizacji odsetek? Jednak niektóre nie występują w połączeniu z popularnymi produktami bankowymi, ponieważ wykorzystywane są w ramach bardziej skomplikowanych operacji finansowych.

W przypadku lokaty najczęściej pojawia się tzw. kapitalizacja „z dołu”. Jej istotą jest dopisywanie odsetek na koniec okresu rozliczeniowego, tj. w momencie zakończenia umowy lub po zakończeniu pełnego roku.

Kapitalizacja odsetek a częstotliwość


To, jak często bank dokonuje kapitalizacji odsetek, zależy wyłącznie od wewnętrznej polityki danej instytucji finansowej, a także konkretnej oferty. Nie bez znaczenia jest również czas trwania lokaty.

W przypadku lokat krótkoterminowych kapitalizacja odsetek przeprowadzana jest zwykle na zakończenie umowy. Natomiast w lokatach długoterminowych (na okres dłuższy niż 12 miesięcy) odsetki kapitalizowane są co roku.

Jak oszacować wysokość zysków po kapitalizacji odsetek?


Szacowanie wysokości odsetek w ramach przeprowadzonej kapitalizacji jest proste, jednak w odniesieniu do pojedynczego okresu rozliczeniowego. Taki przypadek dotyczy przede wszystkim lokat krótkoterminowych – takich, które zawierane są na okres krótszy niż 12 miesięcy. Kapitalizacja odsetek przeprowadzana jest bowiem już po zakończeniu umowy.

Uproszczony wzór na wysokość odsetek przedstawia się następująco:

O.k. = K.p * R.o% * d/365

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

  • k. – Odsetki wynikające z kapitalizacji
  • p. – Kwota początkowa
  • d – liczony w dniach okres, na jaki zawarta została umowa
  • o% – oprocentowanie lokaty w skali rocznej

Uwaga! Powyższy wzór pozwala oszacować wysokość możliwych do wypracowania odsetek. Nie uwzględnia jednak podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki). Oznacza to, że finalny zysk będzie nieco niższy – pomniejszony o podatek 19%.

Kapitalizacja odsetek a zerwanie lokaty przed okresem zapadalności


Zastanawiasz się, co się dzieje z odsetkami w przypadku wypłaty środków z lokaty jeszcze przed zakończeniem czasu trwania umowy? W związku z tym, że kapitalizacja odsetek zwykle odbywa się już po zakończeniu umowy, istnieje duże prawdopodobieństwo utraty zysków w całości. Większość banków nie naliczy należnych odsetek – zgodnie z obowiązującą umową.

Czy wiesz, że nie zawsze zerwanie lokaty przed czasem oznacza utratę wszystkich odsetek? Za przykład może posłużyć Lokata Plus dostępna w ofercie Toyota Banku. W tym przypadku wypłata środków przed czasem będzie skutkować tylko częściową utratą odsetek. Zgodnie z tabelą oprocentowania, bank wypłaca 0,1 należnych zysków. Dzięki temu można choć trochę powiększyć kapitał.

Dlaczego kapitalizacja odsetek ma tak duże znaczenie?


Kapitalizacja odsetek jest ważnym mechanizmem z punktu widzenia posiadacza lokaty. Pozwala bowiem zwiększyć kapitał o należne odsetki, które wyliczane są w oparciu o oprocentowanie. Dzięki temu lokaty pozwalają nie tylko chronić środki przed niepotrzebnymi wydatkami, ale przede wszystkim umożliwiają pomnażanie oszczędności.

Chcesz zacząć oszczędzać? Wybierz korzystną lokatę


To od wyboru odpowiedniej lokaty zależy, jak duże zyski uda ci się wypracować. Zamiast decydować się na przypadkową ofertę, warto porównać dostępne możliwości. Zwróć przy tym uwagę m.in. na aspekty, takie jak:

  • oprocentowanie – obecnie można uzyskać nawet do 8,2% w skali roku (obowiązuje na dzień 28.03.2023 r.), czego przykładem jest wspomniana Lokata Plus (na okres 12 miesięcy);
  • częstotliwość kapitalizacji odsetek – zwykle odbywa się to jednorazowo, na koniec okresu obowiązywania umowy;
  • opcja automatycznego przedłużenia lokaty w wariancie z kapitalizacją odsetek;
  • możliwość zachowania części zysków – nawet w przypadku przedterminowej wypłaty środków z lokaty.

Poświęć czas na wybór korzystnego produktu oszczędnościowego, a kapitalizacja odsetek przyniesie wysokie zyski.

Inne ciekawe wpisy

Zostaw komentarz

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową: info@odpowiedzinapytania.pl