Hektar jest jednostką miary powierzchni, która używana jest najcześciej w rolnictwie, leśnictwie i geodezji.

Jeden hektar (ha) jest równy dziesięć tysiącom metrów kwadratowych. Czyli, 1 ha = 10 000 m2.


Jeden hektar odpowiada polu kwadratu o boku długości 100 metrów.

W jednym hektarze mieści się także równo 100 arów. 1 ha = 100 ar. Stąd też pochodzi nazwa „hektar” ponieważ jest to połączenie przedrostka „hekto-” oznaczającego sto i „ar”, czyli w połączeniu – „sto arów”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *