Strona główna Informatyka Jak sprawdzić ile miejsca jest wolnego na serwerze za pomocą komend przez SSH

Jak sprawdzić ile miejsca jest wolnego na serwerze za pomocą komend przez SSH

przez Tomasz

1. Połączenie SSH

Pierwszym krokiem jest połączenie z serwerem za pomocą SSH. W systemie Linux lub MacOS możesz to zrobić za pomocą wbudowanego klienta SSH. W systemie Windows możesz użyć programu, takiego jak PuTTY. Poniżej znajduje się przykładowa komenda:

ssh username@your_server_ip

2. Sprawdzenie ogólnego miejsca na dysku

Aby sprawdzić ogólne miejsce na dysku, możesz użyć komendy df.

Komenda df -h wyświetli informacje w czytelnej dla człowieka formie (GB, MB).

df -h

3. Sprawdzenie miejsca w konkretnym katalogu

Jeśli chcesz sprawdzić, ile miejsca zajmuje konkretny katalog, możesz użyć komendy du.

Na przykład, aby sprawdzić miejsce w katalogu /home, użyj:

du -sh /home

4. Sprawdzenie i sortowanie miejsca zajmowanego przez podkatalogi

Jeśli chcesz sprawdzić, które podkatalogi w danym katalogu zajmują najwięcej miejsca, możesz użyć komendy du z opcją -h (czytelne dla człowieka), -s (podsumowanie) i –max-depth=1 (głębokość katalogów do sprawdzenia), a następnie posortować wyniki za pomocą komendy sort. Na przykład:

du -h --max-depth=1 /home | sort -hr

5. Znalezienie największych plików na serwerze

Jeśli chcesz znaleźć największe pliki na całym serwerze, możesz użyć komendy find z opcją -type f (szukaj tylko plików), -exec du -Sh {} + (wykonaj du -Sh na każdym znalezionym pliku) i sort -rh (sortuj wyniki w porządku malejącym). Na przykład:

find / -type f -exec du -Sh {} + | sort -rh | head -n 5

Pamiętaj, że niektóre z tych komend mogą zająć trochę czasu, zwłaszcza na dużych serwerach z wieloma plikami. Zawsze upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia do przeglądania i modyfikowania plików i katalogów, zanim zaczniesz pracować.

Inne ciekawe wpisy

Zostaw komentarz

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową: info@odpowiedzinapytania.pl