Chmury składają się z bardzo małych kropelek wody, lub kryształków lodu. Są one na tyle lekkie, że unoszą się w powietrzu.

Parująca z powierzchni ziemi, jezior, mórz i oceanów woda unosi się do góry. W wyższych partiach atmosfery para ulega schłodzeniu i zachodzi zjawisko tzw. kondensacji. Polega ono na zamianie pary wodnej na krople wody. Utrzymujące się w powietrzu cząsteczki wody i lodu tworzą chmury.


Wyróżniamy trzy główne rodzaje chmur, kłębiaste zwane cumulusami, warstwowe czyli stratusy, oraz pierzaste – cirrus. To jaki rodzaj chmury zostanie stworzony zależy od wielu czynników. Jeżeli niewielki ilości ciepłego powietrza unoszą się szybko to tworzą chmury kłębiaste. Powietrze wznoszące się powoli i równomiernie najprawdopodobniej spowoduje powstanie chmury warstwowej. Chmury pierzaste tworzone są przez silne wiatry w wyższych warstwach atmosfery.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *