Strona główna Aktualności Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

przez Tomasz

Pożyczając komuś pieniądze lub przeprowadzając z kimś transakcję, zwykle oczekujemy, że dana osoba albo odda pieniądze w wyznaczonym terminie, albo zapłaci za towar lub usługę w określonym czasie. Niestety, nie zawsze jest tak kolorowo.

Bywają w życiu takie sytuacje, kiedy jako wierzyciele nie dostajemy należności. Co robić? Z pomocą przychodzi wezwanie do zapłaty

Jak sporządzić wezwanie do zapłaty?

Zacznijmy przede wszystkim od tego, że nie istnieje żaden prawny przepis, który narzuca konkretny wzór tego dokumentu. W związku z tym nie ma żadnych przeciwwskazań, aby napisać go samodzielne. 

Warto jednak wiedzieć, że pismo to musi zawierać w sobie pewne, niezbędne elementy.

Obowiązkowe elementy

Aby jak najpoprawniej skonstruować wezwanie do zapłaty, nie wolno zapominać o kilku istotnych elementach, a są nimi:

 • miejsce oraz data sporządzenia wezwania,
 • określenie stron (dłużnik i wierzyciel) i ich dane,
 • dane dłużnika i dane wierzyciela,
 • podstawa prawna, z której wynika zadłużenie (np. niezapłacona faktura),
 • kwota zadłużenia,
 • termin płatności,
 • czytelny i własnoręczny podpis osoby sporządzającej pismo.

Opcjonalne elementy 

Można również uwzględnić dodatkowe elementy, które, co ważne, nie są niezbędne w tego typu piśmie. Należą do nich:

 • załączniki, czyli np. kopia nieuregulowanej faktury, 
 • wartość naliczonych odsetek za opóźnienie w płatności,
 • wartość rekompensaty za windykację, jeśli ją naliczono,
 • numer konta (zwykle umieszcza się go na fakturze),
 • konsekwencje nieuregulowania przez dłużnika należności,
 • propozycja rozłożenia długu na raty.

Ważne jest także o zachowaniu formalności wypowiedzi oraz stanowczej i zdecydowanej narracji. Aby wzbudzić jeszcze większy respekt u dłużnika, niektórzy wykorzystują czerwone elementy, np. w tekście. 

Jak przekazać dłużnikowi wezwanie do zapłaty?

Mając już przygotowany dokument, pozostaje już tylko dostarczyć go do dłużnika. Tak naprawdę możesz to zrobić na kilka różnych sposobów. 

 • poczta tradycyjna (list polecony, najlepiej za potwierdzeniem odbioru),
 • SMS,
 • poczta elektroniczna (e-mail),
 • komunikat głosowy. 

Inne ciekawe wpisy

Zostaw komentarz

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową: [email protected]