Strona główna Aktualności Jak daleko jest horyzont na morzu?

Jak daleko jest horyzont na morzu?

przez Tomasz

Z pewnością nieraz zastanawialiście się, stojąc na brzegu morza, jak daleko jest horyzont. Czy odległe statki widoczne jako ledwo zarysy obiektów w rzeczywistości są względnie niedaleko, czy też wprost przeciwnie – dzielą je od brzegu dziesiątki kilometrów? 

Jak daleko jest horyzont na morzu?

Jak daleko jest horyzont na morzu? Zanim odpowiemy na to pytanie, zaznaczmy z kronikarskiego obowiązku, że bardziej zasadne jest mówienie w tym przypadku o widnokręgu, nie o horyzoncie. Widnokrąg jest granicą naszej widoczności, horyzont zaś – pozorną linią wyznaczającą granicę między niebem, a ziemią. 

Jak daleko sięga zaś widnokrąg? Zależy to oczywiście od tego, jak wysoko w danym momencie się znajdujemy. W każdym momencie możemy obliczyć to za pomocą prostego wzoru: 3,57 * √h, gdzie h oznacza wysokość naszych oczu. Otrzymany wynik liczymy w kilometrach. 

Przełóżmy tę z pozoru trudną matematykę na dwa życiowe przykłady. Pierwszy to wspomniana sytuacja, kiedy stoimy nad brzegiem morza i zastanawiamy się, jak daleko sięga horyzont (widnokrąg). Jeśli nasze oczy są na wysokości, na przykład, 1,7m, to podstawiamy tę liczbę pod działanie i otrzymujemy 3,57 * √1,7, co równa się (w przybliżeniu) 3,57 * 1.3 = 4.65 kilometra. Najdalsze obiekty, które widzimy na horyzoncie (widnokręgu), nie mogą zatem być oddalone dalej, niż 5 kilometrów! 

Druga sytuacja to taka, w której stoimy na wzniesieniu o wysokości 200 metrów. Za wysokość naszych oczu od ziemi znów przyjmijmy 1,7m.  Mnożymy zatem 3,57 x √201,7, co daje nam w przybliżeniu wynik nieco ponad 50 kilometrów. Różnica jest spektakularna! 

Inne ciekawe wpisy

Zostaw komentarz

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową: info@odpowiedzinapytania.pl