Strona główna Religia Jak brzmi 10 przykazań bożych

Jak brzmi 10 przykazań bożych

przez Tomasz

Według Biblii 10 przykazań bożych zwanych również „dekalogiem” zostało przekazanych Mojżeszowi przez Boga Jahwe w trakcie objawienia na górze Synaj. Dziesięć przykazań zostało wyrytych na kamiennych tablicach. 

Wersja Katechetyczna

„Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.”

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno.
 3. Pamiętaj , abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. 10. Ani żadnej rzeczy , która jego jest.

Jest to wersja skrócona – katechetyczna, opracowana przez Kościół Katolicki w celu łatwiejszego zrozumienia treści przykazań przez dzieci, ale znana również dorosłym. 

Treść oryginalna

Oryginalna treść jest trochę dłuższa i brzmi następująco:

„Ja jestem Jahwe, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.”

 1. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
 2. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
 3. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.
 4. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
 5. Nie będziesz wzywał imienia Boga twego, Jahwe, do czczych rzeczy, gdyż Jahwe nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
 6. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
 7. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
 8. Nie będziesz zabijał.
 9. Nie będziesz cudzołożył.
 10. Nie będziesz kradł.
 11. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
 12. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.”

Inne ciekawe wpisy

Zostaw komentarz

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową: info@odpowiedzinapytania.pl