Strona główna Aktualności Ile żłobków jest w Polsce?

Ile żłobków jest w Polsce?

przez Tomasz

Analiza sektora żłobków i klubów dziecięcych w Polsce w 2022 roku

Rok 2022 przyniósł szereg zmian w obszarze opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Polsce. Według danych zebranych do końca tego roku, działało wówczas 5,3 tys. żłobków i klubów dziecięcych, zapewniających łącznie 206,0 tys. miejsc dla najmłodszych.

Wzrost dostępności placówek

Wskaźnik liczby podopiecznych na 1 tys. dzieci w wieku do lat 3 wzrósł znacząco, ze 155 w 2021 r. do 180 w 2022 r. Ta pozytywna tendencja wskazuje na coraz większą dostępność żłobków i klubów dziecięcych na terytorium kraju.

Spośród 5,3 tys. placówek, większość – 4,4 tys. – stanowiły żłobki. Sektor prywatny dominował, z 74,8% placówek pod swoją kontrolą, w porównaniu do 25,2% w sektorze publicznym. Najwięcej prywatnych placówek (66,2%) należało do osób fizycznych, podczas gdy w sektorze publicznym dominowały te prowadzone przez samorząd gminny (96,8%).

Godziny pracy i dostępność dla dzieci niepełnosprawnych

Spośród wszystkich placówek, 66,5% działało pomiędzy 5 a 10 godzin dziennie, 32,9% zapewniało opiekę dłużej niż 10 godzin, a pozostałe 0,6% to kluby dziecięce pracujące do 5 godzin dziennie.

Co warto zauważyć, to fakt, że 59,5% placówek posiadało udogodnienia dla dzieci niepełnosprawnych. Powszechne były pochylnie, podjazdy i platformy ułatwiające wejście do budynku (36,6% ogólnej liczby placówek). Ponadto, 28,9% placówek było wyposażonych w łazienki przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, a 28,4% posiadało posadzki antypoślizgowe.

Liczba miejsc

Liczba miejsc we wszystkich placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wzrosła w 2022 r. o 7,5% w porównaniu do poprzedniego roku, osiągając łączną liczbę 206,0 tys. miejsc. W sektorze prywatnym znajdowało się 124,6 tys. miejsc.

Ciekawy jest również podział miejsc w zależności od sektora. W sektorze prywatnym na jeden żłobek przypadało średnio 31 miejsc, podczas gdy w sektorze publicznym średnia liczba miejsc była dwukrotnie wyższa – 61 miejsc na placówkę.

Analiza danych z 2022 roku pokazuje, że sektor żłobków i klubów dziecięcych w Polsce dynamicznie się rozwija, dostarczając coraz więcej miejsc i poprawiając dostępność dla różnych grup dzieci, w tym tych z niepełnosprawnościami.

Inne ciekawe wpisy

Zostaw komentarz

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową: info@odpowiedzinapytania.pl