Strona główna Dom i ogród Ile może trwać urlop wychowawczy?

Ile może trwać urlop wychowawczy?

przez Tomasz

Urlop wychowawczy pozwala rodzicom na oderwanie się od pracy i spędzenie więcej czasu ze swoimi dziećmi na wczesnym etapie ich rozwoju. W Polsce urlop taki dostępny jest zarówno dla matek, jak i ojców. A jakie są dokładnie zasady jego przyznawania? I ile może trwać urlop wychowawczy?

Ile może trwać urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy regulowany jest w Polsce przez Kodeks Pracy (dokładnie przez artykuł 186). Dowiadujemy się z niego następujących rzeczy: 

  • O urlop może ubiegać się osoba, która przepracowała 6 miesięcy na umowie o pracę, przy czym chodzi tu o ogólny staż pracy (a więc także dla poprzednich pracodawców) Niestety nie przysługuje im osobom zatrudnionym na umowę o dzieło czy zlecenie. 
  • Z Kodeksu dowiadujemy się też, ile może trwać urlop wychowawczy: do 36 miesięcy łącznie dla obojga rodziców, przy czym musi się zakończyć na koniec roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Wyjątkiem jest tu sytuacja dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności, w przypadku których urlop wychowawczy można wziąć na 36 miesięcy, ale do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 
  • Rodzice mogą pozostawać na urlopie wychowawczym równocześnie w tym samym czasie. 

W praktyce zapisy Kodeksu Pracy oznaczają, że rodzice mogą “podzielić się” urlopem wychowawczym: po równo, czyli po 18 miesięcy, czy w dowolnej kombinacji, np. ojciec 12, a matka 24 miesiące. Jeśli jedno z rodziców będzie chciało wykorzystać urlop w całości, w trakcie, gdy drugie będzie pracować – wówczas urlop można wziąć na 35 miesięcy, a nie 36, bo ten jeden miesiąc jest “obowiązkowy” dla drugiego z rodziców i nie można go oddać. 

Jeśli jedno z rodziców nie żyje lub nie ma praw rodzicielskich – wówczas całość urlopu (36 miesięcy) przysługuje drugiemu z nich. 

Rodzice mogą też odbywać urlop równocześnie – w takim przypadku każdy miesiąc urlopu wychowawczego liczy się podwójnie, a zatem mogą oni wziąć urlop na 18 miesięcy. 

W praktyce zapewne niewiele rodzin decyduje się na taki krok, ponieważ urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym. Inaczej niż np. podczas urlopu macierzyńskiego, w tym okresie pracownikom nie są wypłacane w tym czasie pieniądze. Chronią ich natomiast zapisy Kodeksu Pracy, a zatem nie mogą zostać w tym okresie zwolnieni. Pracodawca nie może też odmówić przyznania urlopu wychowawczego. Są też możliwości dorabiania w trakcie odbywania urlopu wychowawczego – jedną z nich jest złożenie wniosku o obniżoną liczbę godzin u pracodawcy, czego ponownie nie można odmówić. 

Inne ciekawe wpisy

Zostaw komentarz

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową: info@odpowiedzinapytania.pl