Strona główna Aktualności Do jakich świadczeń mają prawo niepełnosprawni w pracy a także poza pracą?

Do jakich świadczeń mają prawo niepełnosprawni w pracy a także poza pracą?

przez Tomasz

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych wiąże się z zapewnieniem im odpowiednich warunków pracy. Pracownicy ci na mocy ustawy mają uprawnienia do różnych ulg i świadczeń w zależności od stopnia niepełnosprawności. Pracodawcy muszą tych przepisów przestrzegać – nie jest to kwestia dobrej woli ani uznaniowości.

Jakie uprawnienia ma pracownik niepełnosprawny?

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego zależą od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

I tak pracownicy z lekkim stopniem niepełnosprawności:

– nie mogą pracować więcej niż 8 godzin na dobę – 40 godzin tygodniowo (nie może być więc mowy o godzinach nadliczbowych),

– nie mogą pracować w godzinach nocnych,

– mają prawo do dodatkowej piętnastominutowej przerwy, która jest wliczana do czasu pracy. Przerwa ta powinna być czasem odpoczynku lub gimnastyki rehabilitacyjnej, jeśli jest taka potrzeba.

Pracownikom ze średnim i ciężkim stopniem niepełnosprawności przysługują dodatkowo:

– 10 dni urlopu wypoczynkowego (oprócz wymiaru wynikającego z umowy o pracę),

– 21 dni roboczych wolnych od pracy, pod warunkiem że będą przeznaczone na uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, zabiegi lecznicze, wykonanie specjalistycznych badań.

Ponadto czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu średnim lub ciężkim nie może wynosić więcej niż 7 godzin dziennie/35 godzin tygodniowo.

Informacje dla niepełnosprawnych można znaleźć np. tutaj: https://www.gowork.pl/poradnik/wiadomosci/.

Do jakich świadczeń mają prawo niepełnosprawni poza pracą?

Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na specjalne uprawnienia nie tylko w miejscu pracy, ale także poza nią. Z racji stopnia niepełnosprawności przysługują im:

– dostatek pielęgnacyjny,

– zasiłek pielęgnacyjny,

– dodatek rehabilitacyjny,

– specjalny zasiłek opiekuńczy,

– renta socjalna,

– zasiłek rodzinny,

– zasiłek opiekuńczy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w we właściwej dla miejsca zamieszkania jednostce MOPS.

Co robić, gdy pracodawca nie przestrzega przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?

W takim przypadku pozostaje droga administracyjna. Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy powinna rozwiązać problem. Jeśli inspektorzy stwierdzą, że przepisy faktycznie zostały złamane, nakażą usunięcie uchybień. Mogą też nałożyć na pracodawcę karę finansową.

Artykuł sponsorowany

Inne ciekawe wpisy

Zostaw komentarz

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową: info@odpowiedzinapytania.pl