Strona główna Aktualności Co robić w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania?

Co robić w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania?

przez Tomasz

Mniejsze lub większe wypadki czy szkody spowodowane czyimś celowym działaniem zdarzają się prawie wszystkim. W wielu przypadkach poszkodowanym należy się odszkodowanie. Kiedy wydarzy się wypadek komunikacyjny, wypłacić je musi ubezpieczyciel sprawcy. W innym przypadku płaci towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym zdecydowaliśmy się wykupić polisę. Jeżeli tak zdecyduje sąd, to płaci sprawca szkody. Co jednak w sytuacji, w której spotykamy się z odmową wypłaty odszkodowania? Okazuje się, że można tu działać na kilka sposobów.

Jak zwiększyć swoją szansę na odszkodowanie w razie wypadku?

Po pierwsze, należy wiedzieć, że mamy istotny wpływ na to, jak duża będzie nasza szansa na odszkodowanie. Przede wszystkim w razie wystąpienia szkody, która objęta jest ubezpieczeniem, należy zadbać o to, by była ona stosownie udokumentowana. Jeżeli nastąpi wypadek komunikacyjny, to w naszym interesie jest sporządzenie dokumentacji fotograficznej, dokładnego opisu albo rysunku i zebranie wszystkich informacji świadczących o tym, że wina nie leży po naszej stronie. Ważne jest również uzyskanie oświadczenia sprawcy wypadku albo kopii protokołu policyjnego, jeżeli w danym przypadku interweniowała policja

Szansa na odzyskanie odszkodowania będzie na pewno większa, jeżeli wszelkie, objęte ubezpieczeniem szkody zostaną właściwie udokumentowane. Jeżeli na skutek wypadku konieczna była interwencja lekarska, to należy zebrać kopie wszystkich kart leczenia szpitalnego i faktury za wykonane usługi. Nawet jeżeli nie zadbamy o te dokumenty od razu, to możemy wystąpić o ich wydanie w późniejszym terminie. Jeżeli na skutek zdarzenia odniesie się trwały uszczerbek na zdrowiu, który może skutkować zmniejszeniem możliwości zarobkowych albo niemożliwością wykonywania dotychczasowej pracy, to również należy zadbać o stosowne opinie na piśmie.

W przypadku uszkodzenia pojazdu albo rzeczy, które się w nim znajdują, opinia niezależnego rzeczoznawcy nie jest konieczna, ale może podnieść szansę na odszkodowanie. Ważne jest natomiast przedstawienie dokumentacji fotograficznej i ewentualnie dowodów, które poświadczyć mogą o wartości zniszczonych rzeczy. Nie należy przy tym zapominać o szkodzie psychicznej i moralnej, którą również można odnieść na skutek wypadku. Poświadczyć ją może odpowiednią opinią zawodowy psycholog albo lekarz psychiatra.

Odmowa wypłaty odszkodowania – co należy zrobić?

Mimo naszych starań może się zdarzyć, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, motywując to na różne sposoby. Od takiej decyzji zawsze można złożyć odwołanie. Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem może być ono złożone pisemnie, drogą elektroniczną albo nawet ustnie i w każdej formie jest tak samo ważne. Pomocy może udzielić instytucja Rzecznika Finansowego, choć ze względu na dużą ilość tego typu spraw, o jego wsparcie jest raczej trudno. Dopuszcza się również mediację sądu polubownego pomiędzy ubezpieczycielem a poszkodowanym. W przypadku nieuczciwych ubezpieczycieli nie należy jednak się spodziewać, że taka próba porozumienia przyniesie pozytywny skutek.

Kolejnym rozwiązaniem jest zgłoszenie sprawy do sądu, który rozstrzygnie, czy zgodnie z podpisaną umową i obowiązującym prawem w danym przypadku należy się odszkodowanie, czy też nie. Trzeba przy tym pamiętać, że sprawa sądowa może ciągnąć się bardzo długo – czasem nawet latami. Sukces w sądzie wymaga wiedzy prawniczej i doświadczenia, którego większość ludzi po prostu nie ma.

Kancelaria odszkodowawcza – pewny sposób na nieuczciwych ubezpieczycieli

Co zatem można zrobić, żeby faktycznie zwiększyć swoją szansę na odzyskanie odszkodowania? Jak już wcześniej wspomniano, konieczna jest wiedza prawnicza i odpowiednie doświadczenie. Należy zatem zadbać o to, by w kontaktach z ubezpieczycielem reprezentował nas prawnik, który specjalizuje się w dziedzinie ubezpieczeń. Najlepszymi miejscami, w których takich prawników można szukać, są kancelarie odszkodowawcze. Skupiają one zazwyczaj specjalistów w swoich dziedzinach, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i zawodowej wiedzy potrafią bardzo skutecznie działać na rzecz uzyskania odszkodowania. Doświadczenie pokazuje, że takie rozwiązanie zazwyczaj przynosi pożądany skutek i pozwala klientom kancelarii cieszyć się należnym im odszkodowaniem.

Na jakim etapie warto zaangażować w sprawę kancelarię odszkodowawczą? Najlepiej zdecydować się na taki krok od razu, kiedy tylko spotkamy się z odmową wypłaty ubezpieczenia ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. Kancelaria może też pomóc na znacznie późniejszym etapie sprawy. Czasem odszkodowanie odzyskać można nawet kilka lat po pierwszej, odmownej decyzji.

Więcej na temat tego, jak kancelaria odszkodowawcza może pomóc w odzyskaniu odszkodowania można znaleźć na stronie http://kancelariaciti.pl/dochodzenie-odszkodowan/

Inne ciekawe wpisy

Zostaw komentarz

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową: [email protected]