Strona główna Aktualności Co oznacza skrót NATO?

Co oznacza skrót NATO?

przez Tomasz

NATO to akronim (skrótowiec) dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, największego sojuszu militarnego na świecie. Co dokładnie oznacza skrót NATO? 

North Atlantic Treaty Organization

Skrótowiec NATO pochodzi z języka angielskiego: North Atlantic Treaty Organization. Po polsku oficjalna nazwa to Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, zwyczajowa zaś to po prostu Sojusz Północnoatlantycki.

Więź transatlantycka

NATO to sojusz między narodami europejskimi i północnoamerykańskimi. Ma on na celu ustanowienie partnerskich stosunków między kontynentami, które umożliwiają konsultacje i współpracę w kwestii obronności i bezpieczeństwa oraz wspólne międzynarodowe działania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Kiedy powstało NATO?

Sojusz North Atlantic Treaty Organisation został założony w 1949 roku i początkowo obejmował on wyłącznie państwa położone po obu stronach północnej części Oceanu Atlantyckiego. Były to: Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia Dania, Norwegia, Portugalia, Islandia. Wyjątkiem – państwem bez dostępu do wód Atlantyku – był mały Luksemburg oraz Włochy.

Kiedy polska wstąpiła do NATO?

Później sojusz poszerzył się o szereg państw europejskich, jak Grecja, Turcja, Niemcy, Hiszpania, a po upadku Żelaznej Kurtyny – szereg państw Europy Środkowej (Wschodniej) i Południowej, w tym Polskę. Polska przystąpiła do NATO na mocy podpisanego protokołu akcesyjnego. 26 lutego 1999 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski złożył podpis pod aktem przystąpienia Polski do sojuszu północnoatlantyckiego.

Najnowszymi członkami już wkrótce staną się Szwecja oraz Finlandia, które zdecydowały się na to wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Sojusz daje swoim członkom poczucie bezpieczeństwa.

Sojusz polityczny i wojskowy

Bezpieczeństwo państw członkowskich jest kluczowe z punktu widzenia NATO. NATO ma na celu zapewnienie członkom sojuszu wolności i bezpieczeństwa poprzez instrumenty polityczne i wojskowe. NATO wspiera wartości demokratyczne i umożliwia państwom członkowskim konsultacje i współpracę w kwestiach obronności i bezpieczeństwa w celu rozwiązywania konfliktów w perspektywie krótko i długoterminowej.

Międzynarodowy sztab wojskowy

IMS (ang. International Military Staff) czyli Międzynarodowy sztab wojskowy składa się z oficerów i podoficerów pochodzących państw członkowskich. Jego zadania to m.in. planowanie, ocenianie i doradzanie w kwestiach wojskowości. Na czele sztabu stoi dyrektor, który jest wybierany przez członków sojuszu północnoatlantyckiego i akceptowany przez Komitet Wojskowy NATO.

Grupa planowania nuklearnego

NPG (ang. The Nuclear Planning Group) czyli grupa planowania nuklearnego to organ decyzyjny zajmujący się sprawami dotyczącymi broni jądrowej. W jej skład wchodzą reprezentaci wszystkich państw członkowskich, poza Francją.

Państwa członkowskie

Członkiem NATO są nastepujące kraje. Państwa członkowskie poniżej wymienione są od przyjętych najwcześniej do tych najpóźniej. Stan jest aktualny na początek roku 2023.

 1. Belgia,
 2. Kanada,
 3. Dania,
 4. Francja,
 5. Islandia,
 6. Włochy,
 7. Luksemburg,
 8. Holandia,
 9. Norwegia,
 10. Portugalia,
 11. Wielka Brytania
 12. Stany Zjednoczone.
 13. Grecja,
 14. Turcja,
 15. Niemcy,
 16. Hiszpania
 17. Czechy,
 18. Węgry,
 19. Polska.
 20. Bułgara,
 21. Estonia,
 22. Łotwa,
 23. Litwa,
 24. Rumunia
 25. Słowacja
 26. Słowenia,
 27. Albania
 28. Chorwacja
 29. Czarnogóra,
 30. Macedonia północna
 31. Finlandia,
 32. Szwecja

Inne ciekawe wpisy

Zostaw komentarz

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową: [email protected]